ČeskySlovenskyEnglish
Mapa webu

Obchodní podmínky

 

 

Doprava zboží:

 

Dopravu naceňujeme zvlášť, přes přepravní společnost Toptrans. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

 

Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou POUZE ORIENTAČNÍ - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu NELZE garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné PRODLOUŽENÍ publikované dodací lhůty.

 

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím http://www.doorco.cz determinují obchodní vztahy mezi provozovatelem e-shopu  jako dodavatelem a zákazníkem  na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb dle výběru na http://www.doorco.cz

 

Platba :

 

Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží, nebo bankovním převodem předem na účet dodavatele. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny, případně zaplacením první splátky ve splátkovém režimu. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.

 

Lhůty dodání zboží:

 

Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 2 dnů do 8 týdnů od zaslání a potvrzení objednávky.

 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

 

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Reklamační řád:

 

Zaručujeme Vám, že v našem virtuálním obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně, a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

Na zboží objednané a zakoupené na www.doorco.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně na adrese detašovaného pracoviště: Martina Ševčíka 46, BRNO. Pro další informace týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle nebo emailem na . reklamace@doorco.cz

 

Reklamace:

 

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční lhůty.

Délka záruční doby na veškerý sortiment zakoupený prostřednictvím www.doorco.cz se stanovuje min. na 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím.

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva).

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :

Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.

Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

nesmí být použité

musí být nepoškozené,

musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Ceny zboží v našem internetovém obchodě jsou s 21% DPH 

Znamená to v praxi , že  zákazníkům nebude připočítaná žádná  přirážka, nebo další poplatky. V případě, že si zákazník k našemu zboží vybere i montáž od naší firmy, budou pro něj ceny, uváděné v našem internetovém obchodě ještě nižší o dalších 6%, tzn. pouze s 15% DPH.

 

Ušetřete dalších  6% na DPH při montáži naší firmou.

 

Ceník služeb a montážních prací:

 

Doporučujeme najmout montážní firmu  přímo v místě montáže. Montáž malého počtu dveří je neekonomická z důvodu vysoké ceny za dopravu. Montáž dveří je velmi jednoduchá a zvládne ji průměrně zručný člověk.

 

Naše interiérové dveře s rámem dodávané v bezpečném balení , jsou zabalené do tvrdého kartonu  a  jsou připraveny na montáž. Sada je vždy kompletní , rám se skládá ze tří tuhých stran (masiv) do kterého jsou vešroubovány panty. Pro účel lepší manipulace a bezpečného transportu jsou vybaveny ve spodní části  výstuhou, kterou je nutné při vlastní montáži odstranit. Dveře rozbalte a demontujte dveřní křídlo ze skla. Dalším krokem je dokonalé vyvážení dveří v montážním otvoru a následné uchycení pomocí dlouhých vrutů s hmoždinkami do zdi. Jelikož jsou dveře vybaveny rámem je předpokládáno , že montážní otvor bude dokonale vyrovnán hladkou maltovou směsí („fajnová“) aby nevznikl mezi rámem dveří a montážním otvorem příliš velký otvor. Maximální rezervu doporučujeme zvolit na 8mm na každé straně dveří. Po montáži se tato štěrbina vyplní akrylátovým tmelel , popřípadě silikonem pro použití v koupelnách.

 

Ačkoliv není montáž interiérových zárubní extrémně složitá ani náročná a zručný „kutil“ ji jistě úspěšně zvládne, nabízíme Vám kompletní služby, od zaměření u Vás, přes montáž, osazení, až po konečné začištění. V případě, že se rozhodnete pro naše služby a dveře a zárubně budou určeny do bytových prostor, bude pro Vás celková cena dveří a zárubní nižší ještě o 6% než uvedené ceny, tzn. pouze s 15% DPH. Ceny montážních prací uvedených v tabulce jsou již s 15% DPH. 

 

 

 

CENA vč. 15% DPH

  POPIS SLUŽEB A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

 0,-

konzultace a vypracování cenové nabídky

 0,-

- konzultace a zaměření stavebních otvorů u Vás "ZDARMA"
- započítáváme pouze cestovné 10,- Kč/km.
- při realizaci zakázky nad 30.000,- Kč,

Vám cestovné od konečné ceny odečteme

395,-

 upevňovací materiál zárbuní, tmely a silikony na začištění spár mezi

zdí a zárubní


 

Ceník Montáží  
Počet dveří Cena montáže/ks
1 3 990 Kč
2 3 490 Kč
3 3 090 Kč
4 a více 2 500 Kč


 

14,-

 Cena dopravy při montáži naší firmou. Kč/km bez DPH 

 

                         

Upozornění :

V případě požadavku montáže je bezpodmínečně nutné mít přesně změřené stavební otvory.

Stavební otvory musí být rovněž připraveny k montáži - tzn. že musí mít požadované rozměry.
Prodejce nenese odpovědnost za případ, kdy budou zákazníkem objednány nesprávné zárubně. Jejich plná úhrada bude zákazníkovi připsána.

Dveře jsou dostupné ve několika barevných variantách. Zárubně jsou lakované na bílou barvu.